Лъжичка за сладолед тип „Делта“,
дължина 106мм, Тегло-1,5гр.;
Опаковка – в полипропиленово фолио
или промазана хартия
от 1 до 10 броя в блистер.

Пластмасовите лъжици, които произвеждаме са предназначени за контакт с храни; отговарят на изискванията за качество и безопасност на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) N 1935/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, Регламент 10/2011г. на ЕС за материалите и предметите изработени от пластмаса, които могат да влязат в контакт с храни, Наредба 2 за материалите и предметите от пластмаса, предназначени за контакт с храни.

Лъжичките са произведени от суровини, предназначени за контакт с храни, (полипропилен, полистирол, оцветител) и не допускат пренасянето на вещества в храната, които застрашават здравето на хората; не предизвикват недопостима промяна в състава на храната или влошаване на органолептичните й качества.

Подходящи са за многократна употреба, съгластно извършен лабораторен анализ в акредитирана лаборатория.
Извършени са тестови проби, които показаха, че след 125 тестови цикъла няма промяна в следните показатели: цвят, лъскава повърхност, устойчивост на отлагания и иридисцентни пластове, липсва потъмняване и промяна на външния вид.

Пластмасовите лъжички за сладолед са произведени са съгласно разработена ТС и внедрени добри производствени практики.

Препоръчителни условия за съхранение: в закрити, сухи и чисти складови помещения, без пряко въздействие на слънчева светлина и далеч от топлинни съоръжения.
Срок на годност: 3 години.